هدف از اتوماسيون عمليات مالي درهرسازمان، ابتدا حذف امور تکراري وافزايش دقت و سرعت انجام آنها مي باشد و از وظايف اصلي بخش مديريت مالي مي توان به تهيه واقع بينانه و به هنگام اطلاعات، حفظ تمامي عمليات مالي که شاخصي براي کنترل هزينه ها و درآمدهاي سازمان مي باشد و کنترل هاي داخلي لازم جهت دسترسي بهينه تر به اطلاعات اشاره نمود. همچنين برخورداري از يک نظام مالي مناسب براي هر سازمان، کليد موفقيت در کسب و کار است که مي بايست براي رسيدن به اين هدف کليه نيازهاي درون و برون سازماني به عنوان اصلي ترين شاخص نظام مالي سازمان مورد توجه قرار گيرد. بطوريکه انجام عمليات مالي درهر لحظه و هر مکاني ميسر بوده و استفاده از نتايج آن با صرف کمترين زمان امکان پذير باشد

 

 • امکان طراحي کدينگ حسابها بصورت دلخواه

 • امکان استفاده ازحسابهاي مياني (مراکز واحد) درلايه هاي مختلف (حداکثر شش لايه)

 • استفاده ازجداول واحد جهت ارتباط با ساير سيستمها

 • امکان تنظيم اسناد درتمامي سطوح تعريف شده درحسابها

 • امکان نگهداري اطلاعات بودجه ومقايسه آن با عمليات جاري

 • استفاده ازامکان ارزي و ريالي به صورت همزمان با ارزهاي مختلف

 • امکان نگهداري اطلاعات بصورت تاريخچه اي جهت استفاده درگزارشات مقايسه اي

 • برخوردار ازامکان حسابداري شعب

 • امکان برقراري ارتباط باساير سيستمها حوزه مالي و... جهت تبادل اطلاعات (دريافت اسناد مالي تهيه شده درسيستمهاي جانبي بصورت کاملا لحظه اي)

 • قابليت نگهداري اطلاعات تکميلي اسناد (شماره ، عطف ، تاريخ و....)

 • امکان استفاده ازسيستم در سالهاي مالي متوالي بصورت همزمان

 • امکان صدور اسناد مکانيزه ( افتتاحيه ، اختتاميه و سند بستن حسابهاي موقت)

 • صدور سند تسعير نرخ ارز

 • قابليت جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان مرتب سازي اسناد بر اساس تاريخ سند و طبقه بندي اسناد

 • امکان ثبت اسناد جهت نوشتن دفاتر قانوني

 • امکان استفاده از گزارشات جامع مالي درکاراگزارش

 • امکان استفاده از گزارشات صورتهاي مالي جامع درکاراگزارش

 • امکان برقراري امنيت اطلاعات اسناد توسط مديران وکاربران

 • امکان تائيد اسناد بصورت مرحله اي وقابليت رديابي اطلاعات تاريخچه اي

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…