بخش عمده اي از سرمايه سازمانها در قالب موجودي با كاربردهاي مختلف اعم از قطعات يدکي و فني ، مواد اوليه، محصولات و مانند آن تحقق مي يابد. از اين رو کنترل و مديريت موجوديها بدلايل مختلف از جمله ارزش آن بعنوان يكي از شاخصهاي اصلي دارايي، وابستگي جريان توليد به دسترسي بموقع و به ميزان لازم و كافي به كالا، تاثير نحوه نگهداري و توزيع آن در سيستم فروش، هزينه هاي مربوط به نگهداري كالا، داراي اهميت به سزائي در سازمانهاي توليدي و بازرگاني مي باشد.

 

 • امکان تعريف کدينگ جامع موجوديها باتوجه به نيازهاي مشتري

 • امکان طبقه بندي کالا باتعاريف مختلف

 • امکان توليد کدينگ اتوماتيک کالاها با توجه به طبقه بنديهاي انجام شده

 • امكان استفاده شعبه در سيستم

 • امکان ايجاد انبارهاي متعدد و تخصيص روشهاي نرخ گذاري معمول براي هر انبار

 • امکان استفاده ازيک کالا و کنترل گردش آن درانبارهاي متفاوت

 • امکان استفاده از اسناد ورودي استاندارد درسيستم (رسيد، حواله، برگشتي و ...)

 • امکان استفاده ازاسناد سفارشات درسيستم (درخواست کالا، درخواست خريد و ...)

 • امکان استفاده ازاسناد تعديل براي کليه اسناد موجود

 • امکان کنترل اطلاعات جانبي کالا درهرانبار(نقطه سفارش و ...)

 • امکان استفاده ازروشهاي قيمت گذاري مختلف درانبارهاي مختلف

 • امکان استفاده تواما ريالي ، تعدادي وتعدادي ريالي بصورت هاي متمرکز وياغير متمرکز

 • امکان تعديل سنواتي اسناد انبار

 • امکان عمليات کامل انبار گرداني وتعيين موجودي واقعي

 • امکان انتقال مانده کالا واسناد سفارشات به سنوات بعد

 • امکان جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امكان صدور وانتقال اسناد مالي به سيستم حسابداري بصورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش

 • امکان نگهداري جداگانه مبالغ ماليات بر ارزش افزوده، کرايه حمل و ... در اسناد رسيد خريد کالا و صدور اسناد مالي مربوط به آنها
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…