در پاسخ به نياز هاي اساسي در حوزه فروش فروشگاهي، شركت فراراي سيستم يكپارچه مديريت فروش فروشگاهي را ارائه کرده است. با توجه به ويژگي هاي خاص و منحصربه فرد نرم افزار فروش فروشگاهي علاوه بر كمك به مديريت مكانيزه فروش فروشگاه ها، فرآيند هاي مرتبط با زير سيستم هاي عملياتي در دفتر مركزي را محقق مي سازد. امكان سازگاري، سرعت و قابليت اطمينان بالاي اين نرم افزار، انطباق با سخت افزارهاي مرسوم در حوزه فروش فروشگاهي (بارکد خوان، دستگاه هاي كارت خوان و ...) از ديگر شاخص هاي ويژه آن مي باشد. بديهي است براي دستيابي به اهداف ذكر شده نياز به استقرار اين سيستم در محل فروشگاه ها مي‌باشد كه اولا كليه اطلاعات مرتبط با فروش را بتوان به سرعت و سهولت در آن ثبت و نگهداري كرد و ثانيا بتوان با توجه به اطلاعات ثبت شده تصوير روشني از وضعيت عملکرد فروشگاه ها را به دست آورد. اين سيستم نياز شركت هاي داراي شبكه فروش فروشگاهي در حوزه حسابداري، فروش، انبارداري و توزيع كالا به فروشگاه ها را پوشش مي دهد.
برخى از ويژگى هاى اصلى اين سيستم در ادامه ذكر مى گردد.

 

كنترل هاى مديريتى جهت فرآيند امور مالى

 

 • صدور اسناد حسابداري فروش با توجه به سياست هاي داخلي شرکت به صورت لحظه اي

 • صدور اسناد حسابداري انبار به صورت لحظه اي

 • صدور سند حسابداري براي كسري يا اضافي موجودي کالا در زمان انبار گرداني فروشگاه ها

 • ثبت اطلاعات دريافت و پرداخت درفروشگاه ها و ارسال همزمان به سيستم مديريت وجوه نقد

 • صدور اسناد حسابداري دريافت و پرداخت به صورت لحظه اي

 • كنترل اعتبار مشتريان

 

اعمال سياست هاى فروش

 

 • امكان تعريف و ثبت انواع تخفيفات تجاري

 • امكان تعريف كالاي جايزه بر مبناي مقدار كالا يا مبلغ فاکتور

 • امكان تعريف جشنواره هاي فروش

 • امکان تعريف و ثبت قيمت هاي مختلف براي انواع کالا

 • امكان تعريف انواع ماليات و عوارض براي كالا ها

 

مديريت كنترل موجودى فروشگاه ها

 

 • امکان طبقه بندي هاي متفاوت براي مشتريان

 • امکان جمع آوري اطلاعات جانبي مشتريان

 • امکان کنترل و جمع آوري اطلاعات مشتريان بر اساس سوابق خريد در هر فروشگاه

 

مديريت ارتباط با مشتريان

 

 • امکان تعريف چندين موقعيت فروش (غرفه فروش) به صورت همزمان

 • امكان كنترل موجودي روزانه فروشگاه ها در دفتر مركزي

 • امكان کنترل موجودي كل كالا ها در دفتر مرکزي

 • امكان نقل و انتقال كالا ها بين فروشگاه ها با نظارت مديريت متمرکز

 • امكان مديريت درخواست هاي كالاي فروشگاه ها و صدور مجوز ارسال كالا

 • امكان تعريف انبار هاي متعدد براي هر فروشگاه و كنترل ورود و خروج آن ها

 • امکان کنترل لحظه اي موجودي کالا و مشاهده موجودي به هنگام فروش

 

مديريت صندوق ها

 

 • امكان کنترل صندوق فروشگاه ها براي متصدي صندوق

 • عمليات دريافت و پرداخت (انواع وجوه‌)

 • عمليات برگشت از فروش

 • امكان ارائه تخفيف در مورد هر كالا يا فاكتور

 • امكان طراحي فرمت چاپ فاكتور توسط كاربر

 

امكان دريافت گزارش هاي روزانه و دقيق از وضعيت فروشگاه هاي شرکت، علاوه بر کنترل عملکرد در حوزه مديريت فروش فروشگاهي، مي تواند بر سياست گذاري مناسب فروش سازمان نيز تاثير گذار باشد. شايان ذكر است علاوه بر گزارش هاي موجود در سيستم، امكان تهيه گزارش هاي مورد نياز مديران با استفاده از ابزار قوي کاراگزارش‌ نيز وجود دارد:

 

 • گزارش فروش‌ كالا به تفكيك هر فروشگاه

 • گزارش موجودي كالا به تفكيك هر فروشگاه

 • گزارش فروش كالا در سطح سازمان، فروشگاه‌، غرفه و ...

 • گزارش كالا هاي راكد در هر انبار به تفكيك فروشگاه ها

 • گزارش صورت گردش كالا ها در هر انبار به تفکيک فروشگاه ها

 • امکان ساخت و استفاده از گزارشات جامع در کاراگزارش
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…