تمامي فعاليتهاي يك بنگاه اقتصادي از طريق فرآيند فروش به نتيجه نهايي مي رسند . براي هر سازمان تجاري ضروري است كه با بهبود فرآيندها و نحوه تعامل صحيح و به موقع خود با مشتريان و شركاي تجاري در اين حوزه، كارآيي فروش و سود دهي سازمان خود را ارتقاء بخشد. بنابراين عملكرد صحيح و به هنگام در اين بخش تاثير مستقيم در پيشبرد اهداف سازمان دارد. سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي صحيح و موثر در اين بخش مستلزم دسترسي به اطلاعات دقيق و به روز از حسابهاي مشتريان، وضعيت سفارشات، وضعيت موجودي و مانند آن مي باشد. سيستم فروش فراراي در جهت تحقق اين اهداف طراحي شده است.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 •  امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري

 • امکان استفاده از شعب مختلف در سيستم

 • امکان محاسبه وضعيت مالي و اعتباري مشتري

 • امکان تهيه صورتحساب جهت مشتري

 • استفاده از امکان ارزي و ريالي به صورت همزمان

 • امکان تعيين ضابطه تخفيف بر اساس انواع مشتري، نحوه فروش، کالا و...

 • امکان برقراري ارتباط لحظه اي با سيستم انبار جهت کنترل موجودي و سقف فروش محصول

 • امکان ارسال حواله هاي فروش به سيستم انبار به صورت مکانيزه

 • امکان دريافت حواله هاي انبار از سيستم انبار جهت صدور فاکتور به صورت مکانيزه

 • امکان محاسبات جانبي فاکتور (انواع عوارض فروش، انواع تخفيفات، انواع اضافات، کسورات و ...) و تعيين ضوابط خاص آنها

 • امکان تعديل سنواتي اسناد فروش

 • امکان طبقه بندي هاي متفاوت براي مشتري

 • امکان جمع آوري اطلاعات جانبي مشتري

 • امکان ايجاد انواع فروش و نگهداري سوابق قيمت، بصورت تاريخچه اي براي هر محصول

 • امکان تعديل مانده مشتري بر اساس تغيير نرخ محصول در يک تاريخ مشخص

 • امکان نگهداري اطلاعات فروش به نمايندگيها وکنترل خريداران از هر نماينده

 • امکان نگهداري اطلاعات جانبي فروش (شرکتهاي حمل و نقل، نحوه حمل و ...)

 • امکان سهميه بندي و تعيين روشهاي توزيع محصول جهت مشتريان

 • امکان نگهداري و ثبت اطلاعات قراردادهاي فروش

 • امکان جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امکان ارسال اسناد مالي تهيه شده درسيستم فروش به سيستم حسابداري مالي به صورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش

 • امکان تعريف بازارياب ها 

 • امکان فروش يارانه اي

 • امکان محاسبه سرک در فروش هاي خاص
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…