نياز روزافزون به كسب مزيت رقابتي، كاهش هزينه‌هاي توزيع و فروش، تحويل به موقع کالا، اعمال سيستهاي مدون فروش و تحليل مناسب از اثربخشي اين سياست‌ها ،براي هر سازمان تجاري ضروري است . بديهي است که سازمانها با تعامل صحيح و به موقع خود با مشتريان و شركاي تجاري در اين حوزه، كارآيي فروش و سود دهي سازمان خود را ارتقاء مي بخشند. بنابراين عملكرد صحيح و به هنگام در اين بخش تاثير مستقيم در پيشبرد اهداف سازمان دارد. سياست گذاري، برنامه ريزي و اجراي صحيح و موثر ،مستلزم دسترسي به اطلاعات دقيق و به روز از حسابهاي مشتريان، وضعيت سفارشات، وضعيت موجودي و مانند آن مي باشد. با توجه به اين مهم كه شركتهاي توزيع و پخش، عمليات خود را در گستره جغرافيايي بالايي انجام مي دهند، بهره مندي از يک سيستم ، با مديريت انتقال سريع اطلاعات به مركزسازمان و تحليل و به روز رساني اطلاعات، امكان انجام و كنترل به روز عمليات يكپارچه را براي شرکت فراهم مي آورد. سيستم فروش و پخش کالاي فراراي در جهت تحقق اين اهداف طراحي شده است. اين نرم افزار با نرم‌افزارهاي انبار، حسابداري مالي و خزانه‌داري شرکت فراراي کاملا" مرتبط بوده و مديريت سازمان را در دسترسي به هنگام و تحليل اطلاعات تجهيز مي نمايد.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 • امکان استفاده از شعب مختلف در سيستم

 • امکان محاسبه وضعيت مالي و اعتباري مشتري

 • امکان تهيه صورتحساب جهت مشتري

 • استفاده از امکان ارزي و ريالي به صورت همزمان

 • امکان برقراري ارتباط لحظه اي با سيستم انبار جهت کنترل موجودي و سقف فروش محصول

 • امکان ارسال حواله هاي فروش به سيستم انبار به صورت مکانيزه

 • امکان دريافت حواله هاي انبار از سيستم انبار جهت صدور فاکتور به صورت مکانيزه

 • امکان محاسبات جانبي فاکتور (انواع عوارض فروش، انواع تخفيفات، انواع اضافات، کسورات و ...) و تعيين ضوابط خاص آنها

 • امکان تعديل سنواتي اسناد فروش

 • امکان طبقه بندي هاي متفاوت براي مشتري

 • امکان جمع آوري اطلاعات جانبي مشتري

 • امکان ايجاد انواع فروش و نگهداري سوابق قيمت، بصورت تاريخچه اي براي هر محصول

 • امکان تعديل مانده مشتري بر اساس تغيير نرخ محصول در يک تاريخ مشخص

 • امکان نگهداري اطلاعات فروش به نمايندگيها وکنترل خريداران از هر نماينده

 • امکان نگهداري اطلاعات جانبي فروش (شرکتهاي حمل و نقل، نحوه حمل و ...)

 • امکان سهميه بندي و تعيين روشهاي توزيع محصول جهت مشتريان

 • امکان نگهداري و ثبت اطلاعات قراردادهاي فروش

 • امکان فروش يارانه اي

 • امکان محاسبه سرک در فروش هاي خاص

 • امکان جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امکان ارسال اسناد مالي تهيه شده درسيستم فروش به سيستم حسابداري مالي به صورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش

 • امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري

 

سایر ویژگی ها

 

 •  امکان استفاده از فروش يک مرحله اي (صدور پيش فاکتور ، حواله فروش ، برگ تحويل و فاکتور فروش در يک مرحله و کليه کنترل هاي سيستمي بصورت کاملا" خودکار انجام مي گيرد.)

 • امکان ثبت اسناد فروش جهت برقراري امنيت اطلاعات وارده قبلي 

 • امکان تعريف بازارياب ها و تخصيص آنها به مشتريان براساس اولويت ها و تاريخ هاي مورد نظر فروشنده

 • امکان هدف گذاري فروش جهت تعيين نحوه محاسبه پورسانت فروش

 • امکان تعيين پورسانت فروش براي بازارياب ها

 • امکان تعيين ضوابط متفاوت تخفيف در سيستم 

 • امکان تعيين تخفيفات پلکاني بر اساس ضوابط تعيين شده

 • امکان تعيين تخفيفات تجاري براي فاکتورهاي فروش (تخفيف بر اساس ضوابط خريد مشتري براي کليه اقلام يک فاکتور بصورت خريد هاي عمده)

 • امکان صدور اسناد مالي بر اساس انواع تخفيفات تعريف شده در سيستم

 • امکان تعيين کالاهاي جايزه براي فروش هاي با سقف مقدار يا مبلغ مشخص

 • امکان تعريف جشنواره هاي فروش با ضوابط مشخص فروشنده

 • امکان تخصيص مشتريان در جشنواره ، بصورت خودکار توسط سيستم

 • امکان تعريف انواع مسير ها و مديريت آن

 • امکان تعريف خودروها و مشخصات رانندگان 

 • امکان صدور برگ خروج کالا بصورت خودکار و تخصيص آن به خودرو، مسير و راننده مربوطه

 • امکان ثبت سفارش مشتريان و محاسبه خودکار جوائز و تخفيفات

 • امکان کنترل موجودي کالا در انبار بصورت کاملا" لحظه اي
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…