دارايي‌هاي ثابت به عنوان يكي از نقاط تمركز سرمايه‌گذاري‌در سازمان‌ها و موسسات اقتصادي تلقي مي شود. بر‌اين اساس، نظارت صحيح بر وضعيت اين‌گونه دارايي‌ها به منظور تامين به موقع، كسب اطمينان از كنترل نقل و انتقالات، محاسبه‌ي هزينه استهلاك و .... ضروري مي باشد.

 

 • امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري متناسب با نيازهاي موجود بصورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده ازشعب مختلف درسيستم

 • قابليت تعريف کدينگ جامع دارائيها باتوجه به نيازهاي مشتري

 • امکان طبقه بندي دارائيها باتعاريف مختلف

 • امکان استفاده از کليه اسناد مرتبط با دارائيها (خريد، بهره برداري، فروش و ...)

 • امکان صدور سند مالي جهت کليه اسناد مرتبط با دارائيها بصورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از روشهاي قانوني محاسبه استهلاک وقابليت تغييرات احتمالي قانوني آتي

 • امکان برقراري ارتباط باانبار جهت صدور اسناد مکانيزه دارائيهائي که به بهره برداري رسيده اند

 • قابليت جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…