طي سالهاي اخير پيشرفت تكنولوژي‌ ، موجب گسترش بخش خدمات در اقتصاد گرديده كه به درستي مي‌بايست آنها را خدمات نوين نام نهاد. خدماتي كه خود ثمرة تكنولوژي اطلاعاتي مي‌باشد روز به روز در حال گسترش و افزايش است. اين خدمات بنگاه را در زمينه‌هاي اداري, لجستيكي, توليدي, تجاري و تحقيقاتي ياري رسانده و موجب بقاء و تداوم بهينة بنگاه مي‌گردد. در حقيقت آندسته از بنگاههاي توليدي كه بين خدمات و شبكه توليدي خود ارتباط برقرار كرده‌اند، توانسته‌اند به دليل تداوم نوآوري و تطبيق با بازار تقاضا در بازارهاي جهاني موفقيت بيشتري كسب كنند وبا تعامل صحيح و به موقع خود با مشتريان و شركاي تجاري در اين حوزه، كارآيي ارائه خدمات و سود دهي سازمان خود را ارتقاء بخشند. بنابراين عملكرد صحيح و به هنگام در اين بخش تاثير مستقيم در پيشبرد اهداف سازمان دارد . سيستم فروش خدمات فراراي در جهت تحقق اين اهداف طراحي شده است.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 • امکان استفاده ازجداول سيستمهاي مرتبط با حوزه کاري

 • امکان برقراري ارتباط با سيستمهاي مرتبط در حوزه کاري

 • امکان استفاده از شعب مختلف در سيستم

 • امکان محاسبه وضعيت مالي و اعتباري مشتري

 • امکان تهيه صورتحساب انواع خدمات جهت مشتري

 • استفاده از امکان ارزي و ريالي به صورت همزمان

 • امکان تعيين ضابطه تخفيف بر اساس انواع مشتري، نحوه فروش، خدمات و...

 • امکان محاسبات جانبي فاکتور (انواع عوارض فروش، انواع تخفيفات، انواع اضافات، کسورات و ...) و تعيين ضوابط خاص آنها

 • امکان تعديل سنواتي اسناد فروش

 • امکان طبقه بندي هاي متفاوت براي مشتري

 • امکان جمع آوري اطلاعات جانبي مشتري

 • امکان ايجاد انواع فروش و نگهداري سوابق قيمت، بصورت تاريخچه اي براي هر نوع خدمات

 • امکان تعديل مانده مشتري بر اساس تغيير نرخ خدمات در يک تاريخ مشخص

 • امکان نگهداري اطلاعات فروش به نمايندگيها وکنترل خريداران از هر نماينده

 • امکان نگهداري اطلاعات جانبي فروش (شرکتهاي حمل و نقل، نحوه حمل و … )

 • امکان نگهداري و ثبت اطلاعات قراردادهاي فروش

 • امکان جستجو بر روي تمامي جداول موجود

 • امکان کنترل کاربران درخصوص دستيابي به اطلاعات طبقه بندي شده درسيستم

 • امکان ارسال اسناد مالي تهيه شده درسيستم فروش به سيستم حسابداري مالي به صورت کاملا لحظه اي

 • امکان استفاده از گزارشات جامع درکاراگزارش
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…