با افزايش سرمايه گذاري در راستاي فعاليت هاي اقتصادي کشور و اهميت جايگاه بورس در اين عرصه و افزايش حجم معاملات سهام در سازمان بورس و اوراق بهادار، کنترل و نگهداري اطلاعات سهامداران و پاسخگويي به موقع و سريع به ايشان، در شرکت هاي سهامي از حساسيت ويژه اي برخوردار مي باشد. بديهي است که تجزيه و تحليل اين اطلاعات نيازمند دقت و سرعت فراوان بوده و بکار گيري يک سيستم مکانيزه جامع را اجتناب ناپذير نموده است.
سيستم سهام توليدي شرکت فراراي حاصل تلاش کار گروهي کارشناسان شرکت فراراي و برخي متخصصين امور سهام و مديران کار آشناي مالي در سطح کشور مي باشد.
سيستم سهام فراراي ضمن دارا بودن امکانات عمومي، جهت ثبت اطلاعات سهام و سهامداران، امکان طراحي و توليد گزارشات جامع را در اختيار کاربران قرارداده و امکان محاسبه سود سهامداران (که مهم ترين بخش از ديدگاه هر مدير موفق مي باشد) را با اعمال روش هاي متداول امکان پذير ساخته است.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 •  دريافت و ثبت اسناد پذيره نويسي، و کنترل هاي لازم جهت رفع مغايرت هاي احتمالي

 • امکان ثبت مشخصات مربوط به سهامداران

 • امکان طبقه بندي سهامداران

 • كنترل در هنگام دريافت اطلاعات جهت اجتناب از تكرار شدن مشخصات سهامداران

 • امکان ثبت كليه نقل و انتقالات سهام (عادي و مستقيم، بورس، قهري، حق تقدم)

 • امکان تهيه دفتر سهام و كاردكس سهامدار

 • ثبت اسناد با تنوع سهام (عادي، حق تقدم، جايزه، وكالتي، وثيقه اي و ...)

 • امكان دريافت فايل اطلاعات نقل و انتقال سهام از سازمان بورس بصورت کاملا مكانيزه

 • دريافت معاملات روزانه حق تقدم و عادي بصورت کاملا مكانيزه

 • امکان صدور برگ سهام جديد براساس نقل و انتقالات جديد

 • امكان طراحي فرم برگه سهام توسط كاربر

 • محاسبه سود سهام براساس سود كلي شركت و به نسبت تعداد سهام سهامداران در تاريخ مجمع

 • امكان تائيد سود هر دوره جهت جلوگيري از تغييرات مجدد

 • امكان پرداخت سود دوره هاي مختلف

 • امکان تهيه گزارش نحوه تقسيم سود سالانه

 • امکان تهيه گزارش صورتحساب سود سهامداران به صورت فيش چاپي

 • امکان پرداخت سود سهامداران به صورت گروهي

 • امکان پرداخت بخشي از سود سهامداران

 • امکان غير فعال نمودن سهامداران در پرداخت سود و ثبت نقل و انتقال

 • امكان افزايش سرمايه شركت به طرق مختلف

 • امکان ثبت و نگهداري پاره سهم هاي ناشي از افزايش سرمايه

 • امكان ثبت نقل و انتقال و فروش حق تقدم سهامداران

 • نمايش حق تقدم هاي استفاده نشده در هر لحظه در دوره افزايش سرمايه

 • امکان طراحي فرم برگ حق تقدم خريد سهام

 • نگهداري اطلاعات مطالبات سهامداران

 • امكان مقايسه اطلاعات سيستم با فايل بورس

 • امكان صدور برگه ورود به مجامع

 • امکان برقراري حضور و غياب در مجامع و مانيتورينگ به صورت لحظه اي در جلسه مجمع

 • امكان مقايسه اطلاعات به صورت تاريخچه اي

 • امکان ارتباط لحظه اي با سيستم حسابداري مالي جهت صدور سند محاسبه سود

 • امکان ارتباط لحظه اي با سيستم مديريت وجوه نقد جهت پرداخت سود

 • امکان استفاده از گزارشات جامع مالي در کاراگزارش
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…