امروزه در سازمان ها، اطلاعات به سرمايه ارزشمندي تبديل شده و پياده ‌سازي يک سيستم‌ هوشمند، هدفي است كه سازمان ها براي استفاده مناسب از اين سرمايه با ارزش، دنبال مي کنند. اکنون واحد هاي اطلاعات مديريت در هر سازماني انبوه اطلاعات موجود در سازمان را جمع آوري كرده و متناسب با نياز هر مدير در اختيار ايشان قرار مي دهند.
در اين برهه از زمان به دليل وجود بازار هاي رقابتي و نيازدسترسي مديران به اطلاعات درون سازماني و تحليل آنها و رسيدن به بلوغ هوشمندي كسب و كار، سازمان شما به سيستم هاي اطلاعاتي متكي بوده و مشاهده و تحليل اطلاعات و گزارش هاي جاري در اين سيستم ها كاري دشوار و در اغلب موارد ناممكن مي باشد. شناسايي اطلاعات کاربردي و مفيد براي تصميم گيري و ايجاد يك فرآيند ساخت يافته و مستمر، رمز موفقيت در بهبود عملكرد سازمان بوده و ضرورت استفاده از يک سيستم مديريت اطلاعات را اجتناب ناپذير مي نمايد. شركت مهندسي نرم افزار فراراي براي پاسخگويي به اين نياز شما، راهكار مديريت بهينه اطلاعات را براي پايش و بهبود عملكرد سازماني توسعه داده است. هدف اين راهكار استفاده از انبوه اطلاعات موجود در سطوح عملياتي سازمان و كمك به افزايش هوشمندي لازم براي تصميم گيري و مديريت سازمان است. مزيت اصلي اين سيستم استفاده از يک سري گزارشات جامع است كه براحتي مديران را در يافتن مسايل و مشكلات موجود راهنمايي مي‌كند.

 

برخي از دستاورد هاي استقرار موفق سيستم گزارش دهي مديريت

 

 •  اجتناب از دوباره كاري‌ و حجم زياد فعاليت‌ گردآوري اطلاعات

 • ارزيابي اطلاعات به صورت سازمان يافته و کاملا برنامه ريزي شده

 • ارزيابي عملكرد مديريت، منطبق با رويكرد هاي واقعي در چهار چوب امكانات موجود

 • كنترل مديريتي در جهت اهداف و استراتژي سازمان شما

 • اجتناب از اعمال نظرهاي غير كارشناسي، صحت و قابليت اتكاء به نتايج گزارشات

 • استقرار فرهنگ و زبان مشتركي از عملكرد مطلوب و نظام ارزيابي در كل سازمان

 • مقايسه اطلاعات به منظور اتخاذ تصميمات استراتژيک در هر سازمان

 • ارزيابي صورت هاي مالي سازمانها، بدون نياز به تهيه گزارشات موردي

 

برخي از دستاورد هاي استقرار موفق سيستم گزارش دهي مديريت

 

 • امکان ساخت گزارشات مورد نياز کاربران با ساختارهاي متفاوت

 • امکان استفاده از ابزار گزارش ساز با رابط کاربري آسان و پويا

 • پشتيباني کامل از زبان هاي راست به چپ و چپ به راست

 • ساختار گزارشات بهينه سازي شده از لحاظ سرعت و حجم ذخيره سازي

 • امکان حفظ شرايط گزارشات استاندارد، به تفکيک کاربران

 • امکان تهيه گزارشات از نما هاي بانک اطلاعاتي 

 • امکان ساخت گزارشات چند سطحي با فرم هاي پيش فرض

 • امکان دسترسي به اسناد سيستم هاي موجود، در آخرين سطح گزارشات

 • تشخيص خودکار روابط بين جداول هنگام اتصال آنها

 • امکان ساخت گزارشات با شرايط تکميلي براي هر سطح

 • امکان تهيه گزارشات مقايسه اي با شرايط خاص

 • امکان تهيه گزارشات محاسباتي با احتساب فرمول هاي اختياري

 • امکان استفاده از شرايط خاص براي فيلد هاي محاسباتي

 • امکان تهيه گزارشات چند سطحي با مرورگر بر روي سطوح دلخواه (گزارش مرور حسابها) بدون در نظر گرفتن اولويت سطوح

 • امکان تهيه کپي از گزارشات و ارسال به ديگران با حفظ ساختار و فرم هاي مربوطه

 • امکان جستجوي پيشرفته در خروجي گزارشات

 • امکان خصوصي سازي گزارشات (فقط خواندني) براي کاربران عادي توسط مدير سيستم

 • امکان خصوصي سازي گزارشات به منظور حفظ دسترسي از اقلام و ستون هاي اطلاعاتي

 • امکان محدود ساختن کاربران جهت دسترسي به اطلاعات از طريق مديريت ساخت گزارش

 • امکان محدود ساختن کاربران جهت دسترسي به اقلام اطلاعاتي يک سيستم خاص

 • امکان استفاده از توابع موجود در بانک اطلاعاتي جهت ساخت گزارش

 • امکان استفاده از دستورات متداول SQL در جهت ساخت گزارشات خاص

 • امکان تهيه فرم هاي مختلف براي هر گزارش توليد شده توسط زيرسيستم فرم ساز

 • امکان استفاده از کنترل هاي تصوير، کادر، برچسب متني، برچسب اطلاعاتي، بارکد و ... جهت توليد فرم

 • امکان استفاده از انواع قلم هاي موجود با اندازه هاي دلخواه

 • امکان استفاده از تصاوير دلخواه جهت پس زمينه گزارشات چاپي

 • امکان تشخيص خودکار بهترين پهناي هر ستون براي چاپ فرم

 • امکان تغيير دستي حاشيه هاي فرم هاي چاپي

 • امکان استفاده از انواع کاغذ هاي موجود براي چاپ

 • امکان تغيير فرمت هاي خروجي به صورت اختياري

 • اصلاح خودکار فرم هاي ساخته شده در صورت تغيير ساختار گزارش مربوطه

 • مقاوم در برابر تزريق دستورات SQL

 • امنيت سه سطحي (پايگاه داده، جدول، فيلد) مبتني بر قوانين
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…