در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها، همبستگي ميان گسترش حمل و نقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر، حائز اهميت مي باشد. به عبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخش حمل و نقل نيز افزايش مي يابد و به همين دليل است كه توسعه و رشد اقتصادي بسته به توسعه بخش حمل و نقل نيز افزايش مي يابد و فعاليت هـاي حمل و نقل از جمله فعاليت هاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصادي به حساب مي آيند.
اگر امروزه در جهان از خدمات حمل و نقل تحت عنوان صنعت ياد مي شود نشانه گستردگي و اهميت اين خدمات به عنوان حلقه اتصال صنايع با يكديگر و عامل ارتباط ميان بازارهاي مصرف و بازارهاي توليد است. بر همين اساس است كه همبستگي و پيوند ميان نظام حمل و نقل و فرايند توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع، آنچنان حساس و پيچيده است كه كارشناسان اقتصادي صنعت حمل و نقل را به عنوان نيروي محركه توسعه و كارآمدي و توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانند. در همين راستا، شرکت مهندسي نرم افزار فراراي اقدام به توليد نرم افزار مديريت نوبت دهي حمل بار، جهت پايانه هاي حمل بار در کشور نموده است. اين سيستم بر اساس آخرين فناوري روز نرم افزاري طراحي و پياده سازي گرديده تا بتواند جوابگوي نيازهاي پايانه هاي باري کشور باشد و به صورت لحظه اي اطلاعات را در اختيار مديريت پايانه قرار دهد.

 

برخی از ویژگی های شاخص برنامه

 

 • دريافت مشخصات بار هاي قابل حمل از کارخانه توليد کننده

 • دريافت برنامه زمان بندي بارگيري کارخانه توليد کننده

 • دريافت فايل متني از کارخانه توليد کننده جهت به روز رساني اطلاعات حمل

 • صدور نوبت توسط زير سيستم نوبت دهي

 • امکان پخش اطلاعات بارهاي قابل حمل روزانه به وسيله پروجکشن يا تلويزيون، به وسيله سيستم گزارش ساز به صورت لحظه اي جهت انتخاب بار توسط رانندگان

 • صدور مجوز حمل بار انتخابي به ترتيب نوبت رانندگان و بر اساس برنامه زمان بندي کارخانه توليد کننده

 • اين سسيتم با با دو روش ويژه (در روش اول، محاسبه و کنترل زمان رفت و آمد و تخليه بار از زمان ورود به کارخانه، جهت صدور نوبت بعدي و در روش دوم، صدور نوبت بعدي رانندگان هنگام صدور مجوز بارگيري) باعث مي شود که رانندگان عزيز با آرامش خاطر بيشتر و بدون تعجيل حهت دريافت نوبت بعدي طي مسير نمايند. اين امر باعث کاهش آمار تصادفات جاده اي و افزايش ضريب ايمني سفرهاي جاده اي شده است.

 

سایر ویژگی ها

 

 • تعريف مشخصات رانندگان

 • تعريف مشخصات کاميون ها

 • تعريف انواع باربر ها

 • تعريف نرخ تعرفه نوبت به صورت تاريخچه اي جهت انواع بابر ها

 • صدور نوبت جهت رانندگان و کاميون ها

 • کنترل ساعت برگشت کاميون ها جهت صدور نوبت بعدي

 • انتقال اطلاعات بارهاي آماده اعلان از شرکتهاي توليدي، از طريق فايل متني

 • تعريف برنامه زمان بندي بارگيري شرکت هاي توليدي

 • امکان مانيتورينگ بارهاي قابل حمل و انتخاب توسط رانندگان در نوبت هاي مشخص

 • صدور مجوز ورود به کارخانه جهت رانندگان و کاميون ها بر اساس برنامه زمان بندي

 • انتقال گروهي بار ها در تاريخ هاي مختلف

 • ابطال گروهي بارها

 • احياي گروهي نوبت هاي باطله

 • صدور نوبت بعدي هنگام دريافت مجوز

 • ساخت انواع گزارشات مورد نياز مديريتي، توسط ابزار کارا گزارش
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…