برنامه ریزی مواد مورد نیاز ، برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی و سیستم کنترل موجودی است که برای مدیریت فرآیندهای تولید استفاده می شود. سیستم برنامه ریزی تولید شرکت فرارای می تواند ، ایجاد سفارشات ساخت محصولات و صدور درخواست های مربوط به تأمین قطعات مورد نیاز سفارش ها و برنامه ریزی جهت تولید را با درنظر گرفتن ظرفیت های در دسترس منابع و ماشین های تولیدی  را انجام دهد. این نرم افزار می تواند برنامه های زمانبندی و گزارش دهی معمول را سازماندهی کند و هم چنین با ایجاد امکان تغذیه اتوماتیک مواد به سفارش های قطعی ساخت، امکان شناسایی و ردیابی دقیق مواد مصرف شده در هر سفارش را میسر می سازد.
حفظ حداقل مقدار موجودی برای برآوردن تقاضای فعلی و آینده، هدف هر شرکت تولیدی است، اما این نیز یک چالش مهم است. این نرم افزار می تواند محاسبه دقیق مواد اولیه ، مواد خام و اجزای موجودی را بر اساس ساختار محصولات تولیدی BOM))، موجودی و برنامه تولید اطلاعات اصلی انجام دهد.

 

شاخص های برنامه ریزی مواد و ظرفیت ها و برنامه ریزی تولید

 

 • ایجاد و صدور طرح تولید (پیش بینی تولید) دستی و خودکار (سالانه)

 • نمایش ساختار MRP (نیاز خالص و ناخالص مواد و قطعات، زمان نیاز مواد و زمان سفارشات جهت تأمین به موقع به همراه نمایش انواع موجودی ها)

 • کنترل انواع موجودی ها و اطلاعات مربوط به نیاز تأمین به صورت دوره ای و مرحله ای

 • کنترل مقدار موجودی های مواد و قطعات به تفکیک مراکز تولید و نیمه ساخته ها و مقادیر مورد نیاز جهت تأمین موجودی

 • انتخاب انبارهای فعال در محاسبات MRP

 • نمایش و کنترل نیاز مواد به تفکیک دوره و نیمه ساخته ها، نمایش مواد جایگزین به همراه مقدار موجودی

 • صدور درخواست خرید مواد و قطعات به صورت خودکار جهت تأمین کمبود موجودی مواد

 • مشاهده برنامه ریزی مواد برای مراکز

 • امکان نمایش نیاز مصرف منابع به همراه مقدار در دسترس منابع

 

سایر ویژگی ها

 

 • صدور اتوماتيك سفارش ساخت WORK ORDER از روي سفارش مشتري

 • تغذيه اتوماتيك سفارشات ساخت از سفارشات برنامه ريزي شده PLAN ORDER ناشي از برنامه ريزي بلندمدت MRP

 • تغذيه اتوماتيك مواد سفارشات ساخت و مراحل ساخت قطعه از ساختار محصول BOM

 • كنترل موجودي اقلام موردنیاز هر سفارش ساخت و بررسی امکان ساخت آنها در زمان صدور WORK ORDER

 • ارائه ليست دستورات ساخت به مراكز ساخت و به ترتيب اولويت ساخت

 • چاپ برنامه توليد مراكز ساخت

 • تغذيه خط توليد براي يك سفارش ساخت

 • مشاهده موجودي انبار، موجودي در راه، موجودي پاي خط در هر زمان

 • كنترل توليد و مقايسه عملكرد توليد با دستورات ساخت

 • برنامه ريزي مراحل ساخت قطعات با درنظر گرفتن اولويت نياز قطعات و ظرفيت ماشين آلات

 • دريافت مستندات از ساختار محصول به سفارش ساخت

 • تأييد يا رد گروهي و يا انفرادي سفارشات ساخت
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…