توسعه فناوري اطلاعات، آثار و تبعات مثبتي در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي و جوامع بهره‌بردار از اين فناوري‌ها گذاشته است. تجارت نوين، نيازمند ابزارها و زيرساخت‌هاي مناسبي براي گسترش فرآيندهاي اقتصادي است. يکي از مهمترين شاخص‌ها در مراودات تجاري، در جهان امروز، روش‌ها و مکانيزم‌هاي دسترسي به اطلاعات مي باشد و شرکت‌هايي که از اين روش‌ها به درستي استفاده مي‌کنند، امکان رشد و توسعه بيشتري خواهند داشت. با وجود شبکه‌هاي ارتباطي گسترده در کشور و دنيا، سيستم‌هاي مالي مناسب که توان استفاده از اين بستر را دارند مي‌توانند نقصان اطلاعاتي موجود در بخش‌هاي مالي مختلف سازمان‌ها و شرکت‌ها را از بين ببرند. نياز به آگاهي هم زمان از رخدادهاي مالي در شعب و يا شرکت‌هاي مختلف تحت نظر يک سازمان متمرکز، ايجاب مي‌کند که تبادل اطلاعات به حيطه خاصي محدود نباشد و در تمامي سطوح نيازمند به يک سيستم مالي‌ مناسب باشند که با بهره‌گيري از شبکه‌هاي کامپيوتري اين امر را براي آنان ميسر سازد. بدين ترتيب مديران با دسترسي سريع و مناسب به اطلاعات، به موقع از اتفاقات و تغييرات آگاهي مي‌يابند و با تصميم‌گيري‌هاي درست مي‌توانند در جهت حفظ منافع شرکت حرکت نموده و تصميمات لازم را اتخاذ نمايند. در اين راستا، شركت فراراي با تكيه بر تجربه گرانبهاي سالها فعاليت خود ، سيستمي براي تجميع اطلاعات شعب و يا شرکت‌هاي پراکنده در مرکز، بر پايه انتقال اطلاعات ، ارائه کرده است که يكي از دستاوردهاي اين شركت جهت خدمت هر چه بهتر به شرکت‌ها و سازمان‌ها مي‌باشد

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…