به موازات رشد سريع فعاليت هاي اقتصادي در جهان امروز، گسترش روز افزون اطلاعات و نياز به تبادل آن در قرن حاضر باعث گرديده که اين دوره را عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات بنامند. در اين راستا، انتقال اطلاعات و ايجاد شبکه در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي و اجراي نرم افزارهاي گوناگون بدون در نظر گرفتن بستر متناسب شبکه و سخت افزار، امکان پذير نبوده و نياز مبرم شرکت ها به مشاوره در زمينه هاي سخت افزاري اجتناب ناپذير مي باشد. در اين راستا شرکت مهندسي نرم افزار فراراي با عرضه خدمات حرفه اي و پشتيباني به شرکت هاي طرف قرارداد و سايرين، اين فرصت را مهيا نموده تا با اطمينان خاطر در جهت نيل به اهداف خود گزينه برتر را انتخاب نمايند.

اهم خدمات قابل ارائه

 • مشاوره و مديريت عرضه راهکار و مشاوره مالي جهت نگهداري و راهبري سيستم ها

 • تبديل اطلاعات و تجهيزات از روش دستي به روش کامپيوتري

 • انعقاد قرارداد هاي به روز رساني اطلاعات و تجهيزات

 • مشاوره جهت خريد و بهره برداري از تجهيزات

 • مشاوره، طراحي و اجراي Data Center

 • ارائه راه حل هاي جامع جهت انتخاب و تهيه انواع سرور (Server Solutions)

 • ارائه راه حل هاي جامع جهت انتخاب تجهيزات ذخيره سازي (Storage Solutions)

 • عرضه، راه‌انـدازي، و پشتيـباني سيستم هاي Workstation

 • طراحـي، نظـارت و اجـراي شـبكه هاي Wifi

 • طراحـي، نظـارت و اجـراي شـبكه هاي داخـلي و محلي

 • راه اندازي و تنظيمات تخصصي روتر ها

 • مرتبط سازي چندين شبکه محلي از طريق اينترنت يا اينترانت ملي با امنيت بالا

 • راه اندازي سرويس مديريت عملکرد از راه دور

 • انعقاد قرارداد نگهداري تجهيزات سخت افزاري و شبکه
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…