گستردگي نياز هاي امروز جامعه‌ ما که با توسعه‌ عصر ماشيني و تنوع مطالبات اجتماعي، رو به افزايش است، باعث مي شود مديران اجرائي در سطوح مختلف، نيازمند ارتباط سازنده با سازمان هاي گوناگون ‌باشند. تنوع تخصص هاي مورد نياز كه بعضاً به صورت پراكنده و متمايز از يكديگر در بين عوامل مربوط، در سطح جامعه توزيع شده است، متضمن آن است كه شما با صرف هزينه هاي بالا و هماهنگي‌ هاي بي شمار، و اتلاف فرصت هايي كه قطعاً مي توانند باروري بيشتري را به دنبال داشته باشند، به رفع احتياجات خود بپردازيد. بر اين اساس، لزوم توسعه فرآيند هاي چند منظوره كه بتوانند اغلب احتياجات ضروري سازمان شما را به صورت متمركز و با صرف هزينه و فرصت كمتر، پاسخ دهند، اجنتاب ناپذير به نظر مي رسد. طراحي و تدوين مدل اطلاعات پايه و تدوين رويه هاي گردش عمليات و اطلاعات، خصوصا در حوزه هاي مالي و بازرگاني، يكي از فرآيند هاي مهم در به کارگيري سيستم هاي کاربردي است که با هدف بهينه سازي گردش کار و استاندارد سازي فعاليت هاي منجر به هزينه يابي و محاسبه بهاي تمام شده فعاليت ها، خدمات و محصولات صورت مي پذيرد. مشاورين زبده‌ ما در واحد خدمات مديريت فراراي، مسئوليت طراحي و پياده سازي سيستم هاي سازمان شما در حوزه هاي محتلف را به عهده مي گيرند و شما به عنوان يک ناظر، به فرآيند هاي در حال اجرا، نظارت كرده و با توجه به اهميت برخورداري کارکنان خود از دانش روز، از علم و تجربيات نوين ما در واحد خدمات مديريت بهره مند خواهيد شد.

 

اهم خدمات قابل ارائه

  • مشاوره مديريت مالي

  • طراحي و اجراي نظام هاي مالي و صنعتي

  • تجزيه و تحليل سيستم ها و ارائه راهکار هاي قابل اجرا
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…